Protože zdraví, chuť a ekologie patří i do škol.

Přidejte se a společně doveďme politiky*čky k tomu, aby začali řešit stravu podávanou ve školních jídelnách.
Usilujme o změnu školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější, mělo menší dopad na klima a životní prostředí, a v neposlední řadě aby bylo dostupné všem.
Školní prostředí by mělo dětem ukazovat, jak vypadá zdravé, chutné a udržitelné jídlo.

    Přidejte se k lidem, kteří podporují pestré jídelny.

    Ke které z těchto skupin patříte?

    Údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně město budou uvedeny v podpisu výzvy. Na uvedený e-mail od nás obdržíte potvrzení o podpisu výzvy. Ostatní údaje budou uchovány pouze pro účely kampaně Pestré jídelny a pro dobu nezbytnou pro její trvání a vyhodnocení. Žádný z údajů nebude dále uchováván, využíván ani předán žádné třetí straně, pokud nám k tomu výslovně nedáte souhlas.

    Zaškrtnutím tohoto pole souhlasím se zpracováním údajů (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, případně telefon) organizacemi NESEHNUTÍ a NESEHNUTÍ Brno. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese nesehnuti.cz/ochrana-osobnich-udaju. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů nebo zrušení souhlasu se můžete kdykoliv obrátit na e-mail if@nesehnuti.cz.