Díky tobě jsme o kousek blíž k lepšímu školnímu stravování už od září 2024.

Anna Neumannová
koordinátorka kampaně
anna.neumannova@nesehnuti.cz