Protože zdraví, chuť a ekologie patří i do škol.

Přidejte se a společně doveďme politiky*čky k tomu, aby začali řešit stravu podávanou ve školních jídelnách.
Usilujme o změnu školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější, mělo menší dopad na klima a životní prostředí, a v neposlední řadě aby bylo dostupné všem.
Školní prostředí by mělo dětem ukazovat, jak vypadá zdravé, chutné a udržitelné jídlo.

  Přidejte se k lidem, kteří podporují pestré jídelny.

  Ke které z těchto skupin patříte?

  Údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně město budou uvedeny v podpisu výzvy. Na uvedený e-mail od nás obdržíte potvrzení o podpisu výzvy. Ostatní údaje budou uchovány pouze pro účely kampaně Pestré jídelny a pro dobu nezbytnou pro její trvání a vyhodnocení. Žádný z údajů nebude dále uchováván, využíván ani předán žádné třetí straně, pokud nám k tomu výslovně nedáte souhlas.

  Zaškrtnutím tohoto pole souhlasím se zpracováním údajů (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, případně telefon) organizacemi NESEHNUTÍ a NESEHNUTÍ Brno. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese nesehnuti.cz/ochrana-osobnich-udaju. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů nebo zrušení souhlasu se můžete kdykoliv obrátit na e-mail if@nesehnuti.cz.

  Proč požadujeme pestré školní jídelny?

  Nastal čas na změnu. Podpořte naše aktivity také finančně a pomozte nám vytrvat.

  Jak vypadá běžná praxe u sousedů?

  Rodiče chtějí pestré a zdravé školní obědy.

  Průzkum veřejného mínění provedla v listopadu 2021 společnost InsightLab. Kompletní výsledky si můžete stáhnout zde.

  Pestré jídelny patří do každé školy.

  Pomozte nám je dostat i do té vaší.

  Přidejte se k výzvě

  Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Jedním z cílů NESEHNUTÍ je podpora účasti veřejnosti při plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Podporujeme iniciativy i aktivní jednotlivce, propojujeme je a posilujeme jejich lokální kampaně.