Skip to main content

Pestré jídelny patří do každé školy.

Pomozte nám je dostat i do té vaší.

Přidejte se k výzvě

Přidejte se a společně doveďme politiky*čky k tomu, aby začali řešit stravu podávanou ve školních jídelnách.

Usilujme o změnu školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější, mělo menší dopad na klima a životní prostředí, a v neposlední řadě aby bylo dostupné všem.

Školní prostředí by mělo dětem ukazovat, jak vypadá zdravé, chutné a udržitelné jídlo.

Proč požadujeme pestré školní jídelny?

  Přidejte se k lidem, kteří podporují pestré jídelny.

  Ke které z těchto skupin patříte?

  Údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně město budou uvedeny v podpisu výzvy. Na uvedený e-mail od nás obdržíte potvrzení o podpisu výzvy. Ostatní údaje budou uchovány pouze pro účely kampaně Pestré jídelny a pro dobu nezbytnou pro její trvání a vyhodnocení. Žádný z údajů nebude dále uchováván, využíván ani předán žádné třetí straně, pokud nám k tomu výslovně nedáte souhlas.

  Souhlas se zpracováním údajů.

  Nastal čas na změnu. Podpořte naše aktivity také finančně a pomozte nám vytrvat.

  Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Jedním z cílů NESEHNUTÍ je podpora účasti veřejnosti při plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Podporujeme iniciativy i aktivní jednotlivce, propojujeme je a posilujeme jejich lokální kampaně.