Skip to main content

Protože zdraví, chuť a ekologie patří i do škol.

Přidejte se a společně doveďme politiky*čky k tomu, aby začali řešit stravu podávanou ve školních jídelnách.
Usilujme o změnu školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější, mělo menší dopad na klima a životní prostředí, a v neposlední řadě aby bylo dostupné všem.
Školní prostředí by mělo dětem ukazovat, jak vypadá zdravé, chutné a udržitelné jídlo.

  Přidejte se k lidem, kteří podporují pestré jídelny.

  Ke které z těchto skupin patříte?

  Údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně město budou uvedeny v podpisu výzvy. Na uvedený e-mail od nás obdržíte potvrzení o podpisu výzvy. Ostatní údaje budou uchovány pouze pro účely kampaně Pestré jídelny a pro dobu nezbytnou pro její trvání a vyhodnocení. Žádný z údajů nebude dále uchováván, využíván ani předán žádné třetí straně, pokud nám k tomu výslovně nedáte souhlas.

  Souhlas se zpracováním údajů.

  Proč požadujeme pestré školní jídelny?

  Nastal čas na změnu. Podpořte naše aktivity také finančně a pomozte nám vytrvat.

  Jak vypadá běžná praxe u sousedů?

  Rodiče chtějí pestré a zdravé školní obědy.

  Průzkum veřejného mínění provedla v listopadu 2021 společnost InsightLab. Kompletní výsledky si můžete stáhnout zde.

  Pestré jídelny patří do každé školy.

  Pomozte nám je dostat i do té vaší.

  Přidejte se k výzvě

  Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Jedním z cílů NESEHNUTÍ je podpora účasti veřejnosti při plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Podporujeme iniciativy i aktivní jednotlivce, propojujeme je a posilujeme jejich lokální kampaně.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

  The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

  Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations.

  Information about project in English